Forretningsudvalget beretning for 2014.

 

Så er det igen tid til at gøre status over det forløbne år – og vi må sige, at det har været et år med en meget turbolent start. Vi skulle lige finde den røde tråd igen efter bedragerisagen, og den løsning, som vi lagde op til på sidste ekstraordinære generalforsamling, skulle sættes i værk og stå sin prøve. Vi kan her et lille år efter konstatere, at der er kommet godt styr på finanserne igen, og modellen med flere om kassererfunktionen fungerer rigtig fint. Vi får nu hver 3. måned en budget- og en statusopfølgning, hvilket giver en stor tryghed for den økonomiske balance.

 

Bedragerisagen er nu optaget ved politiet og sendt videre til anklagemyndigheden, og den kommer for domstolen i den nærmeste fremtid. Lad mig her understrege, at det IKKE er NUIF, som har anmeldt sagen; men politiet har set sig nødsaget til at tage sagen op efter henvendelse fra JydskeVestkysten. Vi kan godt ærgre os over, at avisen ikke har respekteret vort ønske om ikke at anmelde bedrageriet.

 

Vi besluttede os efter sidste generalforsamling for, at nu skulle vi bare videre, men i lang tid kom der rykkere for ubetalte regninger, så regnskabet for 2014, som vi egentlig havde håbet ville være renset for diverse fejl fra tidligere år, indeholder en del poster, som burde tilskrives 2013. Hertil kommer udgifter til revisor for gennemgang af regnskaberne fra 2012 og 2013 samt advokatsalær ifbm bedrageriet.

 

Heldigvis blev det så sommer, og vi kunne sammen med ASF holde 25 års jubilæum med Owenluft – og hvilken fantastisk koncert. Alting klappede, som det sjældent har gjort, både før, under og efter, hvilket igen betød, at vi landede en rekordomsætning med et flot slutresultat. Jeg kan til stadighed beundre den energi og iderigdom, som Owenluftudvalget lægger for døren. I besidder en dejlig evne til at koordinere og rationalisere arbejdet, og I har efterhånden en stor trofast skare til hjælpe med hele processen. Vi får virkelig sat Nordenskov på landkortet.

 

I ugen efter var det så tid for selve sportsfesten. Som noget nyt var den først programsat fra onsdagen, hvor borgeraftenen startede med teltgudstjeneste med gospelunderholdning. Herefter skulle Nordenskovs masterchef kåres. Jeg tror næsten, at Nordenskovs borgere kan kommer i Guinness rekordbog – i hvert fald blev der konsumeret betydelige mængder kød, tilbehør og kager. En rigtig fin start på sportsfesten selv om vi måtte undvære Jens Rodes godnathistorie. De efterfølgende dage var fyldt med sportslige aktiviteter krydret med show fra ”det blinkende kavaleri” og rafleturnering. Som noget helt nyt var vi gået sammen med NBS, og det afførte Torvegail, som en sammensmeltning af optog, spil uden grænser, fællesspisningen og fugleskydningen. Alt i alt en rigtig fin dag, hvor torvet var fyldt fra morgenstunden. Dog kan der ærgre mig, at byens borgere ikke er bedre til at hejse flaget for at gøre dagen mere festlig. Det ville sætte prikken over i´et – og det koster da ikke noget. Aftenen sluttede vanligt med fest i teltet, hvor godt 100 feststemte mennesker hyggede sig til ud på natten. Her uddelte vi vore 4 priser, og Årets unge talent blev Mads Foldager, Årets unge leder blev Rikke Borg, NUIFs lederpris tilfaldt Allan Larsen og NUIF prisen gik til Johanne Marie Arnbjerg.

 

Før sommerferien var vi meddelagtige i et motorikprojekt i indskolingen. Her var 5 personer under ledelse af Frode Lauridsen 4 gange om ugen på skolen for at lave forskellige øvelser med børn fra især 1. klasse. Undervejs i forløbet, som strakte sig over knap 4 måneder, blev børnene testet med henblik på at undersøge flere parametre, og de sparsomme resultater var overvejende positive. Vi havde gerne set en længere træningsperiode for at få flere erfaringer, men projektet har ikke kunnet passes ind i den nye skolereform.

 

En skolereform, som skal give eleverne mere bevægelse i skoledagen, og hvor foreningerne skal bidrage. Vi er i stadig i planlægningsfasen, og det skal udmønte sig i, at der sker nye tiltag efter sommerferien 2015. Ligeledes skal alle skoler med 4 - 6 klassetrin oprette juniorklub 3 dage om ugen i tidsrummet 15.30 – 17.30. Her skal vi med i planlægningen, og jeg er spændt på, hvordan det kan koordineres eller suppleres med vore nuværende aktiviteter. Alene det, at børn og unge mennesker tilbringer længere tid i skolen gør, at deres mulighed for at deltage i vore aktiviteter er blevet forringet. Det gælder både de udøvende og vore trænere. Skal vi så indskrænkes i vores mulighed for at bruge hallen i samme tidsrum, så blive kabalen sværere at få til at gå op for de enkelte aktiviteter.

 

I Helle Idræts Samvirke er der afprøvet et par nye tiltag for at skaffe lidt kapital til foreningerne efter at halballerne er droppet. For et lille år siden afholdt vi første gang Afterskiparty. Det blev en succes med godt 400 deltagere, og arrangementet gentages i år. Vi forsøgte os også med en julefrokost, og selve arrangementet var vellykket, men desværre med for få deltagere til at give et positivt økonomisk afkast. Vi er enige om at gentage forsøget og lægge os i selen for at øge deltagerantallet. Fremadrettet skal vi se på mulighederne for et skabe mere værdi, da det helt klart kan mærkes, at der med det forringede økonomiske udbytte også følger en mere overfladisk tilgang til samarbejdet i HIS. I bankosamarbejdet har vore trofaste hjælpere gjort det godt, selv om de kæmper en ulige kamp mod online spillene. Det kniber gevaldigt med nye spillere, mens flere falder fra, så reelt set er det nok et spørgsmål om tid, inden vi må stoppe. Synd for de personer, som kommer for også at få lidt socialt samvær, og træls for Helle hallen.

I Team Helle Håndbold holder man gang i den positive udvikling. Vi er nået dertil, at THH fremad fortsat skal ligge under moderforeningerne. Vi er igen alle 6 moderforeninger med i samarbejdet, og pt. arbejder vi på en ny 3 årig aftale, hvor der bliver kalkuleret med en max underskudsgaranti, hvis THH får brug for det.

 

Fed fredag er til stadighed et rigtigt godt aktiv. 4 gange om året åbnes hallen med et hav af tilbud til unge fra 4. klasse og op. Der er i snit knap 1000 unge fra et meget stort opland. De havde sidste år entre nr. 100.000, hvilket blev markeret på behørig vis. Jeg ville ønske, at dette koncept kunne kopieres for teenagerne, men det er åbenbart noget helt andet, de ønsker. Sidste år forsøgte SSP og ungdomsskolen sig med et stort opslået alkoholfrit arrangement i Tistruphallen, men resultatet var nedslående: 50 deltagere og en enorm økonomisk lussing, så det er ikke lige den vej, vi skal gå. Vi kan til stadighed godt ærgre os over, at de unge mennesker ikke længere må gøre deres erfaringer i festmiljøet ved et bal eller to med en kontrolleret adgang til alkohol, for det er nemlig det, de efterspørger. Nej, i stedet bliver det fra offentlig side indskærpet, at unge mellem 16 og 18 år skal forlade en offentlig fest, hvor der udskænkes alkohol, kl. 0.00. Vi føler, at værtshusmiljøerne i de større byer er blevet forfordelt, da de har kunnet lave lukkede fester med udskænkning af alkohol, og spørger vi de unge selv, ja så er de ikke blevet sendt hjem, når klokken passerer midnat.

 

Vi er også i høj grad blevet indhentet af den digitale tidsalder. Det betyder, at alle indberetninger, lokalebooking mm skal foregå via nettet. Det har langt hen ad vejen givet mange grå hår, da for eksempel indkaldelsen fra kommunen havnede i spamboksen, og hele reservationen af skolens hal forsvandt under indkøringsfasen ved kommunen. Ligeledes skal der søges om tilladelse til byfesten via nettet, og med de nye regler for opstilling af telte over 50 m2, ja så er filerne så store, at de ikke lader sig sende/modtage elektronisk. Vi har i øjeblikket en ansøgning liggende ved Nets, da flere har efterspurgt muligheden for at betale med andre betalingskort end dankort på hjemmesiden. Det er mit håb, at det bliver muligt fra forårssæsonen. På et senere tidspunkt vil mobilepay også blive koblet til. Der skulle nu være ryddet op i registreringerne af medlemmerne via conventus. Det har betydet et stort fald i antallet af medlemmer fra 2013 til 2014, da der tidligere har været mange dobbelte registreringer.

 

Musikafdelingen er stadig total i dvale, da der ikke er nogen primus motor og heller ingen instruktører. NØWS udkommer 4 gange årligt, og det er vort indtryk, at bladet i mange hjem er meget kærkomment. Vi har øget antallet en smule, så vi får lagt nogle eksemplarer rundt på kasernerne i området for at reklamere for vores aktive by.

 

Lad mig slutte beretningen med at takke vores trofaste skare af sponsorer, annoncører og øvrige samarbejdspartnere, som er med til at støtte arbejdet i foreningen. Vi forsøger at tilgodese alle vore sponsorer, sådan at vi benytter Jer, når vi har brug for det, omend der kan gå lang tid imellem. Ja, vi har endda trofaste bidragydere, som vi ved, at vi aldrig bliver målgruppe for; så en stor tak til Jer.

 

Den største tak skal dog tilfalde skaren af mennesker, som de sidste 9 år har deltaget i foreningsarbejdet under min ledelse. Tak for den tillid, som I har vist mig. Vi har sammen i den perioden skabt mange resultater, og vel har der da været knaster på vejen, men vi er ved fælles hjælp altid nået videre, og fundamentet for fremtiden er solidt. Derfor trækker jeg mig tilbage med ro i sindet og med en overbevisning om, at NUIF snart vil runde de 40 – uden at være fed og færdig.

 

 

 

Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening | Rønnehaven 32, Nordenskov | 6800 Varde | Tlf.: 75348750